S.K.Polymer Co.,Ltd.

166 Soi Thiantalay 20 , Bangkhunthian-Chytalay Rd.,

Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok , Thailand 10150

Tel: (66)2 892 1092-7  Fax: (66)2 892 0851

HOT Line :  0645536536

Email : marketing@skthai.com