ยางสำหรับท่อประปา
ติดต่อฝ่ายขาย Contact Us
ติดต่อสอบถาม

Gasket Rubber for Pipe Industry

Gasket Rubber

Gasket rubber  ประเก็นยางหน้าจาน

Key  Product  Features :

1.  Metropolitan Waterworks Authority, Provincial Waterworks Authority standard pass 

     ผ่านมาตรฐานการประปานครหลวงและส่วนภูมิภาค
2. Design product for slove the cutomer's pain point
     สามารถออกแบบสินค้าใหม่ๆเพื่อแก้ Pain point ของการประปา

Product  Description :

1. Excellent for seal    สมบัติการซีลน้ำที่ดี
2. Flexible rubber       ชิ้นงานไม่เสื่อมสภาพเร็ว
3. Not easy to tear    ไม่ฉีกขาดง่าย
4. Competitive price    ราคาแข่งขันได้

 

 

Rubber ring PVC

Gibult rubber for PVC, AC    ยางยีโบลท์สำหรับท่อ PVC, AC

Key  Product  Features :

1.  Metropolitan Waterworks Authority, Provincial Waterworks Authority standard pass 

     ผ่านมาตรฐานการประปานครหลวงและส่วนภูมิภาค
2. Design product for slove the cutomer's pain point
     สามารถออกแบบสินค้าใหม่ๆเพื่อแก้ Pain point ของการประปา

Product  Description :

1. Excellent for seal    สมบัติการซีลน้ำที่ดี
2. Flexible rubber       ชิ้นงานไม่เสื่อมสภาพเร็ว
3. Not easy to tear    ไม่ฉีกขาดง่าย
4. Competitive price    ราคาแข่งขันได้

 

Rubber ring   แหวนยางรัดท่อ

Key  Product  Features :

1.  Metropolitan Waterworks Authority, Provincial Waterworks Authority standard pass 

     ผ่านมาตรฐานการประปานครหลวงและส่วนภูมิภาค
2. Design product for slove the cutomer's pain point
     สามารถออกแบบสินค้าใหม่ๆเพื่อแก้ Pain point ของการประปา

Product  Description :

1. Excellent for seal    สมบัติการซีลน้ำที่ดี
2. Flexible rubber       ชิ้นงานไม่เสื่อมสภาพเร็ว
3. Not easy to tear    ไม่ฉีกขาดง่าย
4. Competitive price    ราคาแข่งขันได้