ยางถอนขนไก่
ติดต่อฝ่ายขาย Contact Us
ติดต่อสอบถาม

1. อายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า 7 วัน
2. ประสิทธิภาพถอนขนไก่มากกว่า 95%
3. ผ่าน FDA

Product  Description

1. ไม่แตกหักหรือฉีกขาดง่าย
2. ชิ้นงานไม่เสื่อมสภาพเร็ว
3. ถอนขนได้ดีทั้งแบบขนหยาบ และขนอ่อน
4. ไม่เกิดความเสียหายที่หนังสัตว์
5. รอบการเปลี่ยนต่ำ
6. ใช้สำหรับเครื่องถอนขนแบบสายพาน

 

1. Long duration more than 7 days
2. Efficency defeathering more than 95%
3. FDA Pass


Product  Description

1. Not easy to tear and broken
2. Good abration resistance
3. Excellent for defeathering process
4. Don't discoloration and effect to the chicken skin
5. Long Duration Picker
6. Use for conveyer machine

 

ยางถอนขนไก่  โรงงานผลิตยางถอนขนไก่

Why SKP Rubber Picking Fingers?

- Designed and formulated in Thailand - the world’s no. 1 processed chicken exporter. The Top 3 major processors are using SKP rubber picking fingers to achieve highest efficiency and productivity.

- Since 1991, rubber formulations have been SKP core competency. With our expertise of operating a Vertically Integrated
      Manufacturing System including in-house raw material processing, tool design/making and finally in-house molding. 

- We offer our World-Wide customers more than thousands of innovative rubber products.


- Our designs are the result of in-house application testing and repeating on-site trials.


- Most cost efficient and material reliability: Natural Rubber (NR) from no.1 exporter’s home country

- SKP is aware of the fact that the chicken defeathering process is a combination of art and engineering. We are offering


- World-Class material with highest sustainability to fulfill the needs and expectations of our customers World-Wide.

Rubber plucker finger

 

ยางถอนขนไก่

 

 

ยางถอนขนไก่  โรงงานผลิตยางถอนขนไก่